Bezpečnost

Základem bezpečnosti našich strojů je použití 3-nožového systému, který si větve sám podává, ale při zatažení zpět je možné větev ze štěpkovače vytáhnout. Podívejte se na následující video v čase 5:58

Všechny štěpkovače URBAN mají dostatečně dlouhou násypku, která je osazena bezpečnostním vypínacím rámem. U štěpkovačů s benzínovým a elektrickým motorem je vypínací rám zapojen tak, že při jeho stlačení dojde k zastavení motoru a tím i k zastavení štěpkovacího ústrojí (viz. předchozí video v čase 6:25).

Násypka s vypínacím rámem

U štěpkovačů za traktor se vypínací rám na násypce připojuje k traktoru tak, aby při jeho stlačení došlo k rozpojení náhonové spojky v traktoru, nebo k zastavení motoru traktoru. Konkrétní zapojíní závisí na typu traktoru. Například na následujícím videu je vypínací rám připojen k elektrickému ventilu, který ovládá pneumatický válec náhonové spojky. V čase 3:03 můžete vidět funkci vypínání.

 

Základní pravidla bezpečnosti při štěpkování

  • Používejte ochranný štít na obličej. Ideálně síťový, který se nemlží.
  • Při vkládání větví nestůjte přímo proti násypce, ale stůjte z boku a po vložení větve odstupte na stranu.
  • Nesahejte a nenaklánějte se do násypky. Pro případné popostrčení krátkých kusů větví, které zůstanou v násypce, použijte další dlouhou větev.
  • Nesahejte dovnitř do pytlovače ani do výstupu štěpkovacího ústrojí na dopravník. 
  • Vždy si přečtěte návod k používání a dodržujte všechny pokyny v něm uvedené.