Štiepkovanie - efektivní využití dřevního odpadu

Štěpkovače URBAN vytvářejí z větví a odpadního dřeva velkou štěpku – špalíky, proto jsou tyto stroje někdy nazývány také jako „špalíkovače“. Štěpkováním přeměníte větve a odpadní dřevo (prkna, latě, odřezky) v plnohodnotné palivo.

Výhody velké štěpky:

  • možnost spalování v běžných kotlích na tuhá paliva a zplynovacích kotlích na dřevo
  • snadné skladování a manipulace v rašlových pytlích nebo ve vacích Big-Bag
  • rychlé vysychání

Velká štěpka

Topení s velkou štěpkou je velmi dobrou alternativou pro levné a zároveň ekologické topení, neboť štěpkováním se využije dřevo z již jinak dále nevyužívaných větví stromů, kterých je v lesích dostatek. Velkou štěpkou můžete topit v běžném kotli na tuhá paliva nebo ve zplynovacím kotli na dřevo, což jde s jemnou štěpkou obtížně.

Ideální je štěpkovat větve bez listí a jehličí. Štěpkovač samozřejmě vezme větve i s listím nebo jehličím, ale to ve výsledné štěpce zabírá velký objem a na topení je štěpka vhodnější bez něj. Štěpkovat je možné také odpadní materiál z pily – latě, prkna nebo krajiny. Dále jsou naše stroje výborné pro zpracování rychle rostoucích dřevin (japonský topol).

 

Manipulace, skladování a parametry štěpky